The future of coding is no coding at all
-- Chris Wanstrath --

Quote

EEN WERELD ZONDER CODE.

Een wereld zonder code. Of, zoals Chris Wanstrath, CEO van Github, in 2017 al voorspelde: “The future of coding is no coding at all”. WE ARE DECODE streeft hiernaar. Natuurlijk, wij weten ook dat de ‘nulletjes en eentjes’ nooit helemaal zullen verdwijnen. Dat is maar goed ook, want de platformen die we gebruiken, zijn ook in code geschreven. We geloven er wel in dat No-Code development de toekomst heeft. En, we geloven erin dat onze klanten zo weinig mogelijk hinder van code dienen te hebben. Business en IT moeten met elkaar kunnen praten, en uiteindelijk moet de business ook in staat kunnen zijn om zelf invloed uit te oefenen op processen en applicaties. Dat vraagt om goede, gebruiksvriendelijke applicaties die precies aansluiten op hoe de business het voor zich ziet, mét minimale code. Dus hier gaan we vol voor, op weg naar een wereld zonder code.